هاست معمولی SSD

توجه : خرید و تمدید سالانه شامل 2 ماه سرویس رایگان + پنل اس ام اس رایگان می باشد که در موقع خرید اعمال شده است.

هاست تست SSD سی پنل - 50 مگابایت - 72 ساعت

- فضا 50 مگابایت
- ترافیک 1 گیگابایت
- مدت زمان تست 72 ساعت
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- کنترل پنل Cpanel
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- وب سرور LiteSpeed

هاست SSD سی پنل - 100 مگابایت

- فضا 100 مگابایت
- کانکشن همزمان (Concurrent connections) 20
- پروسس همزمان(Number of processes) 100
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 10%
- ورودی و خروجی(Input/output Usage) 1mb
- میزان رم یک گیگ
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- تحويل پس از پرداخت آنلاين
- وب سرور LiteSpeed
- تحویل فوری و آنلاین بله

هاست SSD سی پنل - 500 مگابایت

- فضا 500 مگابایت
- کانکشن همزمان (Concurrent connections) 20
- پروسس همزمان(Number of processes) 100
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 10%
- ورودی و خروجی(Input/output Usage) 1mb
- میزان رم یک گیگ
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- تحويل پس از پرداخت آنلاين
- وب سرور LiteSpeed
- تحویل فوری و آنلاین بله

هاست SSD سی پنل - 1 گیگابایت

- فضا 1 گیگابایت
- کانکشن همزمان (Concurrent connections) 20
- پروسس همزمان(Number of processes) 100
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 10%
- ورودی و خروجی(Input/output Usage) 1mb
- میزان رم یک گیگ
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- تحويل پس از پرداخت آنلاين
- وب سرور LiteSpeed
- تحویل فوری و آنلاین بله

هاست SSD سی پنل - 2 گیگابایت

- فضا 2 گیگابایت
- کانکشن همزمان (Concurrent connections) 20
- پروسس همزمان(Number of processes) 100
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 10%
- ورودی و خروجی(Input/output Usage) 1mb
- میزان رم یک گیگ
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- تحويل پس از پرداخت آنلاين
- وب سرور LiteSpeed
- تحویل فوری و آنلاین بله

هاست SSD سی پنل - 3 گیگابایت

- فضا 3 گیگابایت
- کانکشن همزمان (Concurrent connections) 20
- پروسس همزمان(Number of processes) 100
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 10%
- ورودی و خروجی(Input/output Usage) 1mb
- میزان رم یک گیگ
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- تحويل پس از پرداخت آنلاين
- وب سرور LiteSpeed
- تحویل فوری و آنلاین بله

هاست SSD سی پنل - 5 گیگابایت

- فضا 5 گیگابایت
- کانکشن همزمان (Concurrent connections) 20
- پروسس همزمان(Number of processes) 100
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 10%
- ورودی و خروجی(Input/output Usage) 1mb
- میزان رم یک گیگ
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- تحويل پس از پرداخت آنلاين
- وب سرور LiteSpeed
- تحویل فوری و آنلاین بله

هاست SSD سی پنل - 10 گیگابایت

- فضا 10 گیگابایت
- کانکشن همزمان (Concurrent connections) 20
- پروسس همزمان(Number of processes) 100
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 10%
- ورودی و خروجی(Input/output Usage) 1mb
- میزان رم یک گیگ
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- تحويل پس از پرداخت آنلاين
- وب سرور LiteSpeed
- تحویل فوری و آنلاین بله