پنل اس ام اس

پنل اس ام اس - پلن برنزی

- خط عمومی رند 7 عدد
- خط اختصاصی 1 عدد
- هزینه پایه پیامک 125 ریال
- ارسال پیامک تکی
- ارسال پیامک گروهی
- ارسال پیامک صوتی
- دفترچه تلفن
- ارسال از دکل ها
- ارسال از فایل txt,xls
- ارسال از نقشه
- ارسال کد پستی
- ارسال منطقه ای
- ارسال بین المللی
- بانک ایرانسل
- بانک همراه اول
- ارسال بر اساس سن
- ارسال بر اساس جنسیت
- منشی هوشمند
- سیستم نوبت دهی
- ارسال بر اساس شغل
- ارسال از تلفن ثابت
- ایجاد مسابقه
- ایجاد نظر سنجی
- ایجاد قرعه کشی
- پاسخ خودکار متنی


برای مشاهده بقیه امکانات به آدرس زیر مراجعه کنید.
TehTech.ir/sms

پنل اس ام اس - پلن نقره ای

- خط عمومی رند 7 عدد
- خط اختصاصی 2 عدد
- هزینه پایه پیامک 120 ریال
- ارسال پیامک تکی
- ارسال پیامک گروهی
- ارسال پیامک صوتی
- دفترچه تلفن
- ارسال از دکل ها
- ارسال از فایل txt,xls
- ارسال از نقشه
- ارسال کد پستی
- ارسال منطقه ای
- ارسال بین المللی
- بانک ایرانسل
- بانک همراه اول
- ارسال بر اساس سن
- ارسال بر اساس جنسیت
- منشی هوشمند
- سیستم نوبت دهی
- ارسال بر اساس شغل
- ارسال از تلفن ثابت
- ایجاد مسابقه
- ایجاد نظر سنجی
- ایجاد قرعه کشی
- پاسخ خودکار متنی


برای مشاهده بقیه امکانات به آدرس زیر مراجعه کنید.
TehTech.ir/sms

پنل اس ام اس - پلن طلایی

- خط عمومی رند 7 عدد
- خط اختصاصی 3 عدد
- هزینه پایه پیامک 110 ریال
- ارسال پیامک تکی
- ارسال پیامک گروهی
- ارسال پیامک صوتی
- دفترچه تلفن
- ارسال از دکل ها
- ارسال از فایل txt,xls
- ارسال از نقشه
- ارسال کد پستی
- ارسال منطقه ای
- ارسال بین المللی
- بانک ایرانسل
- بانک همراه اول
- ارسال بر اساس سن
- ارسال بر اساس جنسیت
- منشی هوشمند
- سیستم نوبت دهی
- ارسال بر اساس شغل
- ارسال از تلفن ثابت
- ایجاد مسابقه
- ایجاد نظر سنجی
- ایجاد قرعه کشی
- پاسخ خودکار متنی


برای مشاهده بقیه امکانات به آدرس زیر مراجعه کنید.
TehTech.ir/sms