هاست پر بازدید SSD

هاست پربازدید SSD سی پنل - 1 گیگابایت

- فضا 1 گیگ
- حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
- کانکشن همزمان(Concurrent connections) 30
- پروسس همزمان(Number of processes) 135
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 25%
- ورودی و خروجی(I/o Usage) 1536 kb
- میزان رم 1536 mb
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- وب سرور LiteSpeed
- تحویل از 30 دقیقه و حداکثر 12 ساعت می باشد.

هاست پربازدید SSD سی پنل - 2 گیگابایت

- فضا 2 گیگ
- حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
- کانکشن همزمان(Concurrent connections) 35
- پروسس همزمان(Number of processes) 145
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 30%
- ورودی و خروجی(I/o Usage) 2048 kb
- میزان رم 2048 mb
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- وب سرور LiteSpeed
- تحویل از 30 دقیقه و حداکثر 12 ساعت می باشد.

هاست پربازدید SSD سی پنل - 5 گیگابایت

- فضا 5 گیگ
- حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
- کانکشن همزمان(Concurrent connections) 40
- پروسس همزمان(Number of processes) 155
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 35%
- ورودی و خروجی(I/o Usage) 2560 kb
- میزان رم 2560 mb
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- وب سرور LiteSpeed
- تحویل از 30 دقیقه و حداکثر 12 ساعت می باشد.

هاست پربازدید SSD سی پنل - 10 گیگابایت

- فضا 10 گیگ
- حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
- کانکشن همزمان(Concurrent connections) 45
- پروسس همزمان(Number of processes) 165
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 40%
- ورودی و خروجی(I/o Usage) 3072 kb
- میزان رم 3072 mb
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- وب سرور LiteSpeed
تحویل از 30 دقیقه و حداکثر 12 ساعت می باشد.

هاست پربازدید SSD سی پنل - 20 گیگابایت

- فضا 20 گیگ
- حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
- کانکشن همزمان(Concurrent connections) 50
- پروسس همزمان(Number of processes) 175
- مصرف سی پی یو( CPU Usage) 45%
- ورودی و خروجی(I/o Usage) 3584 kb
- میزان رم 3584 mb
- ترافیک ماهیانه نامحدود
- تعداد اکانت FTP نامحدود
- تعداد ساب دامین نامحدود
- تعداد پارک دامین نامحدود
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
- کنترل پنل Cpanel
- بک آپ گیری هفتگی
- ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
- وب سرور LiteSpeed
- تحویل از 30 دقیقه و حداکثر 12 ساعت می باشد.