سئو و بهینه سازی

توجه : قبل از سفارش ، کلمه کلیدی به همراه آدرس سایت را برای برسی در تیکیت ارسال کنید.

سئو ساعتی - مشاوره

- مناسب برای کسب و کارهای کوچک و افرادی که قصد دارند خودشان بهینه سازی سئو را انجام دهند.
- دریافت مشاوره تخصصی سئو
- اثر گذاری کم
- هزینه پایین
- پرداخت تنها به میزان نیاز
- داشتن نیاز به دانش برنامه نویسی برای کارفرما
- مشخص نبودن نتیجه و وابسته بودن آن به نحوه اجرا
- قیمت از 100 هزار تومان تا 300 هزار تومان متغیر می باشد.

سئو داخلی وب سایت

- بهینه سازی عناوین و متا تگ ها
- پایداری زیاد در صورت تغییر نکردن قالب وب سایت
- کاهش حجم صفحات
- بهبود سرعت سایت
- افزایش رتبه و امتیاز شما در گوگل
- بهینه سازی و رفع اشکلات قالب
- زمان حدودی 10 الی 14 روز می باشد.

سئو کلمه کلیدی - سطح دشواری 1

* قبل از سفارش حتما کلمه کلیدی به همراه آدرس سایت را در تیکیت ارسال کنید.


- حداقل زمان مورد نیاز یک ماه
- نتایج مشخص و قابل اندازه گیری
- قدیمی بودن راهکار
- عدم پایداری نتیجه در طولانی مدت ( بروز نشدن ، اضافه شدن رقیب و ... )
- به دلیل تعدد کلمات کلیدی در صورت نیاز به پوشش همه کلمات هزینه سئو بسیار بالاست

سئو کلمه کلیدی - سطح دشواری 2

* قبل از سفارش حتما کلمه کلیدی به همراه آدرس سایت را در تیکیت ارسال کنید.


- حداقل زمان مورد نیاز دو ماه
- نتایج مشخص و قابل اندازه گیری
- قدیمی بودن راهکار
- عدم پایداری نتیجه در طولانی مدت ( بروز نشدن ، اضافه شدن رقیب و ... )
- به دلیل تعدد کلمات کلیدی در صورت نیاز به پوشش همه کلمات هزینه سئو بسیار بالاست

سئو کلمه کلیدی - سطح دشواری 3

* قبل از سفارش حتما کلمه کلیدی به همراه آدرس سایت را در تیکیت ارسال کنید.


- حداقل زمان مورد نیاز سه ماه
- نتایج مشخص و قابل اندازه گیری
- قدیمی بودن راهکار
- عدم پایداری نتیجه در طولانی مدت ( بروز نشدن ، اضافه شدن رقیب و ... )
- به دلیل تعدد کلمات کلیدی در صورت نیاز به پوشش همه کلمات هزینه سئو بسیار بالاست

سئو کلمه کلیدی - سطح دشواری 4

* قبل از سفارش حتما کلمه کلیدی به همراه آدرس سایت را در تیکیت ارسال کنید.


- حداقل زمان مورد نیاز شش ماه
- نتایج مشخص و قابل اندازه گیری
- قدیمی بودن راهکار
- عدم پایداری نتیجه در طولانی مدت ( بروز نشدن ، اضافه شدن رقیب و ... )
- به دلیل تعدد کلمات کلیدی در صورت نیاز به پوشش همه کلمات هزینه سئو بسیار بالاست

سئو کلمه کلیدی - سطح دشواری 5

* قبل از سفارش حتما کلمه کلیدی به همراه آدرس سایت را در تیکیت ارسال کنید.


- حداقل زمان مورد نیاز شش ماه
- نتایج مشخص و قابل اندازه گیری
- قدیمی بودن راهکار
- عدم پایداری نتیجه در طولانی مدت ( بروز نشدن ، اضافه شدن رقیب و ... )
- به دلیل تعدد کلمات کلیدی در صورت نیاز به پوشش همه کلمات هزینه سئو بسیار بالاست

سئو کلمه کلیدی - سطح دشواری 6

* قبل از سفارش حتما کلمه کلیدی به همراه آدرس سایت را در تیکیت ارسال کنید.


- حداقل زمان مورد یک سال
- نتایج مشخص و قابل اندازه گیری
- قدیمی بودن راهکار
- عدم پایداری نتیجه در طولانی مدت ( بروز نشدن ، اضافه شدن رقیب و ... )
- به دلیل تعدد کلمات کلیدی در صورت نیاز به پوشش همه کلمات هزینه سئو بسیار بالاست

سئو کلمه کلیدی - سطح دشواری 7

* قبل از سفارش حتما کلمه کلیدی به همراه آدرس سایت را در تیکیت ارسال کنید.


- حداقل زمان مورد یک سال
- نتایج مشخص و قابل اندازه گیری
- قدیمی بودن راهکار
- عدم پایداری نتیجه در طولانی مدت ( بروز نشدن ، اضافه شدن رقیب و ... )
- به دلیل تعدد کلمات کلیدی در صورت نیاز به پوشش همه کلمات هزینه سئو بسیار بالاست